Warunki prowadzenia serwisu

Ważne informacje dotyczące prowadzenia serwisu

W ramach standardowego serwisowania kasy fiskalnej oferujemy Państwu następujące usługi:

  • Bezpłatną pomoc telefoniczną w godzinach pracy naszej firmy (Pn-Pt 9-17) pod telefonami podanymi na urządzeniu lub w jego książce serwisowej. Poza godzinami naszej pracy telefony stacjonarne są przekierowane na telefony komórkowe i odbierane w miarę możliwości w godzinach 17-20.

Serwisant może udzielić prostych wyjaśnień i rozwiązać problem użytkownika, który nie wymaga interwencji w urządzeniu.

Serwis telefoniczny nie służy pomocą w programowaniu urządzeń lub szkoleniu z jego obsługi.

  • Odpłatne programowanie urządzenia na zlecenie klienta.
  • Odpłatne szkolenia z obsługi na zlecenie klienta.
  • Bezpłatny serwis gwarancyjny i odpłatny pogwarancyjny urządzeń w godzinach pracy naszej firmy (Pn-Pt 9-17).

    Zdajemy sobie sprawę, że urządzenia fiskalne są dla naszych klientów niezbędne, dlatego staramy się dokonywać napraw w miarę możliwości najszybciej jak się da. Większość awarii zgłoszonych w godzinach porannych jest usuwana tego samego dnia. Są jednak sytuacje, w których naprawa może wymagać zorganizowania nietypowych części lub wymagać interwencji serwisu producenta. Wtedy naprawa może się wydłużyć nawet do kilku dni. Naprawy odbywają się w kolejności zgłoszeń. Serwisant odbierając zgłoszenie może ocenić, czy dostarczenie urządzenia do punktu serwisowego może przyspieszyć naprawę.

Uwaga: . Dojazdy do klientów nie są objęte gwarancją.

W ramach opcjonalnej odpłatnej umowy serwisowej możemy zaoferować klientom dodatkowe usługi:

  • Gwarancję podjęcia interwencji serwisowej w uzgodnionym czasie (nawet do 2 godzin).
  • Możliwość podmiany uszkodzonego urządzenia na rezerwowe powierzone przez klienta w celu minimalizacji czasu przestoju. Niektóre naprawy trwają kilka godzin i wymagają zabrania sprzętu do punktu serwisowego.

Urządzenia fiskalne rezerwowe

To, jak działają urządzenia fiskalne i w jaki sposób mogą być serwisowane określają ustawy i rozporządzenia. Podatnikom, którzy nie zdecydowali się na zakup urządzenia rezerwowego zalecamy zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z 14.03.2013 (Dz. U. 2013 Poz. 363) szczególnie zwracamy uwagę na:

Rozdział 3 § 31.1  „Serwis kasy musi być podjęty nie później niż w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia awarii kasy przez podatnika, chyba że dokonano innych ustaleń z podatnikiem.”

Podjęcie przez serwis interwencji (naprawy/przeglądu okresowego) następuje po dostarczeniu we własnym zakresie przez Podatnika urządzenia fiskalnego do siedziby serwisu.

W ustawie o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2017 poz. 1221) szczególnie zwracamy uwagę na: Rozdział 3 Art. 111.1. Pkt. 3. ”Jeżeli z przyczyn niezależnych od podatnika nie może być prowadzona ewidencja obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, podatnik jest obowiązany ewidencjonować obroty i kwoty podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej. W przypadku gdy ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu rezerwowej kasy rejestrującej jest niemożliwe, podatnik nie może dokonywać sprzedaży.

Od siebie dodamy, że serwis nie posiada urządzeń rezerwowych, które mógłby powierzać klientom na czas naprawy. Prawnie jest to nie możliwe. Takie urządzenie jest w stanie zapewnić sobie jedynie podatnik.

Zarówno producent jak i serwis urządzenia fiskalnego nie odpowiadają za straty finansowe związane z awarią urządzenia.

Każdy właściciel zna specyfikę swojego biznesu i ocenia ryzyko braku urządzenia fiskalnego na działanie swojej firmy.