Oświadczenie kasjera

Obowiązek pobrania oświadczenia od osoby prowadzącej ewidencję na kasie rejestrującej najpóźniej do 31 maja 2019

Nałożono na podatnika obowiązek zapoznania osób prowadzących u niego ewidencję z przepisami w zakresie prawidłowego wystawiania i wydawania paragonu fiskalnego i o skutkach niewykonywania tych obowiązków poprzez:

  • zapoznanie z informacją przed rozpoczęciem prowadzenia ewidencji u podatnika
  • odebranie oświadczenia o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji Dokumenty sporządzane są w dwóch egzemplarzach, a egzemplarz podatnika jest przechowywany w dokumentacji podatnika