Opłata recyklingowa/reklamówki

PROGRAMOWANIE NOWEGO KODU NA KASIE FISKALNEJ:

BRAVO  ERGO  NANO E  ECO K10 

MAŁA PLUS  RUMBA  SENTO SOLEO  

Informacja:

Od dnia 01.01.2018 roku weszły w życie przepisy wprowadzające opłatę recyklingową od oferowanych lekkich toreb z tworzywa sztucznego.

Sprzedawca pobierze opłatę od nabywającego tzw. „reklamówkę” na zakupy (o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów).

   Zwolnione z tej konieczności są natomiast bardzo lekkie torby z tworzywa sztucznego, tzw. „zrywki” niezbędne do celów higienicznych, np. do zapakowania na stoisku artykułów spożywczych (bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności” - Dz. U. poz. 2056)

Co zrobić powinien użytkownik kasy fiskalnej?

Sprzedaż toreb foliowych podlega ewidencji przy użyciu kas rejestrujących. Nie ma konieczności wyszczególniania na paragonie wysokości opłaty recyklingowej – umieszczana na nim będzie kwota zapłaty z tytułu sprzedaży torby* (dotychczasowa cena powiększona o 25 groszy w przypadku płatników VAT lub 20 groszy w przypadku podmiotów nie będących płatnikami VAT).

Można zaprogramować na kasie w celu ewidencji kod „foliowa torba lekka”.

Jeśli kod „reklamówka” już istnieje zaprogramowany w kasie, należy wykonać raport sprzedaży zerujący z tego kodu, aby od 01.01.2018 kasa zliczała ilość sprzedanych reklamówek od zera.

Opłata recyklingowa  powinna być wpłacana do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana na rachunek  Ministerstwa Środowiska.  Aby w prosty sposób wyliczyć jej wysokość, należy wykonać na kasie raport sprzedaży kodów towarowych i wykazaną ilość sprzedanych toreb przemnożyć przez podane wcześniej wartości. Aby uniknąć sytuacji, w której w wyniku awarii kasy utracone zostaną dane o sprzedaży sugerujemy wykonywanie raportów sprzedaży na zakończenie każdego miesiąca.