Podpis elektroniczny

Bezpieczny podpis elektroniczny 

jest narzędziem znacznie pewniejszym niż podatny na fałszerstwo podpis własnoręczny. Jest przyporządkowany wyłącznie do osoby składającej ten podpis i sporządzany przy pomocy karty kryptograficznej.
Użycie bezpiecznego podpisu elektronicznego daje gwarancje, że wszystkie zmiany wprowadzone w dokumencie po jego podpisaniu będą od razu sygnalizowane.
 

Certyfikaty kwalifikowane służą m.in. do:

 • wysyłania deklaracji ZUS (program Płatnik)
 • podpisywania dokumentów przez SZKOŁY NAUKI JAZDY do WORD’u
 • podpisywania korespondencji kierowanej do administracji publicznej (elektroniczna skrzynka podawcza,
 • informacje dla GIIF, e-KRS, e-deklaracja, e-GIODO, UFE itd.)
 • wystawiania e-faktur
 • uczestnictwa w aukcjach i przetargach elektronicznych
 • sporządzania dokumentacji medycznej
 • składania dyspozycji, przelewów, zmian w bankowości elektronicznej (w bankach akceptujących certyfikaty kwalifikowane)
 • składania e-pozwów drogą elektroniczną do e-sądu
 • zawierania umów cywilno-prawnych w formie elektronicznej

cencert2
Dokumenty potrzebne do nabycia certyfikatu:

 • uniwersalnego -  ważny dowód osobisty lub paszport
 • uniwersalnego z numerem NIP -  ważny dowód osobisty lub paszport oraz oryginał dokumentu nadania numeru NIP – tylko w przypadku gdy certyfikat ma zawierać numer NIP (jeśli certyfikat ma zawierać numer PESEL, dodatkowy dokument nie jest potrzebny)
 • zawierającego dane osobowe Subskrybenta oraz dodatkowo dane firmy/instytucji - oprócz dokumentów jak dla certyfikatu „uniwersalnego”, trzeba przedstawić następujące dokumenty firmy/instytucji:
 1. dokument określający podstawę prawną funkcjonowania firmy/instytucji: odpis z KRS, EWD, Statut instytucji itd. – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez osoby uprawnione do reprezentacji
 2. upoważnienie (oryginał) dla konkretnego Subskrybenta do otrzymania certyfikatu z nazwą firmy/instytucji, zawierające także informację o relacji Subskrybenta i firmy/instytucji (czy Subskrybent występuje „we własnym imieniu”, „jako przedstawiciel innej osoby fizycznej, osoby prawnej, albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej”, „w charakterze członka organu albo organu osoby prawnej, albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej”, czy „jako organ władzy publicznej”), podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji firmy/instytucji lub upoważnione na podstawie pełnomocnictwa.
 3. jeśli w pkt. 2. posłużono się pełnomocnictwem – nalezy przedstawić to pełnomocnictwo (oryginał), na podstawie którego osoba upoważniona może podpisywać upoważnienia, o których mowa w pkt. 2.

W celu zakupu certyfikatu należy:

 • udać się (po wcześniejszym umówieniu się) do punktu rejestracji w naszej firmie, pamiętając o zabraniu niezbędnych dokumentów
 • w punkcie rejestracji trzeba podpisać umowę o świadczenie usług certyfikacyjnych, uiścić płatność za usługę oraz odebrać wybrany zestaw certyfikacyjny zawierający kartę procesorową z kluczem do podpisu i certyfikatem kwalifikowanym.

Karta jest nieaktywna. Jest chroniona transportowym kodem PIN, ale nie ma nadanego docelowego kodu PIN oraz kodu PUK. Przed aktywowaniem karty nie ma możliwości użycia klucza zapisanego na karcie, co daje Subskrybentowi pewność, że nikt nie użył klucza zapisanego na karcie.

Cennik certyfikatów dostępny jest w naszym sklepie internetowym