Umowy serwisowe

Dla naszych klientów oferujemy podpisanie stałej umowy serwisowej

Zakres zobowiązań umowy obejmuje: 

  • inwentaryzację sprzętu i oprogramowania
  • podjęcie interwencji serwisowej w pierwszej kolejności w możliwie jak najkrótszym czasie
  • bezpłatne koszty usług serwisowych
  • wypożyczenie sprzętu na czas naprawy 
  • aktualizację oprogramowania
  • okresową konserwację sprzętu i obowiązkowe przeglądy urządzeń fiskalnych

Koszt powyższych usług ustalany jest zawsze indywidualnie po określeniu zakresu prac i obowiązków.