OBOWIĄZEK POSIADANIA TERMINALA

OBOWIĄZEK INSTALCJI TERMINALI KART PŁATNICZYCH PRZEZ PODATNIKÓW od 2022 roku.

16 listopada 2021 roku Prezydent podpisał Ustawę z 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw – zwaną potocznie Polskim Ładem.

Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw 23 listopada 2021 roku poz. 2105.

POBIERZ USTAWĘ - wersja skrócona

Zapisy ustawy w większości wchodzą w życie 1 stycznia 2022 roku, niektóre zapisy z dniem następującym po opublikowaniu a niektóre jeszcze w innych, wskazanych w ustawie terminach.

Z Ustawy tej (Polski Ład) dla użytkowników kas fiskalnych wynikają dwa obowiązki.

Pierwszy z nich wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku,

a drugi – zgodnie z Art. 89. 3. ustawy – 1 lipca 2022 roku.

 

Pierwszy – (wchodzi w życie 1 stycznia 2022 roku), poza gotówką, obowiązek przyjmowania zapłaty za towary czy usługi „ innym instrumentem płatniczym”*, czyli formą elektroniczną zapłaty przez wszystkich przedsiębiorców stosujących kasy fiskalne.

Z powyższego obowiązku zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy nie muszą stosować kas fiskalnych.

 

Drugi (wchodzi w życie 1 lipca 2022 roku) jeśli przedsiębiorca stosuje kasy online, a do płatności „instrumentem płatniczym” wykorzystuje terminal płatniczy, to ma obowiązek połączenia terminala z kasą online.

Za nieprzestrzeganie tego obowiązku grozi przedsiębiorcy dotkliwa kara w wysokości 5000,00 zł nakładana przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

 

Każda kasa online ma zaimplementowany obowiązkowy protokół ECR-EFT umożliwiający połączenie kasy z terminalem płatniczym. Niestety, nie wszystkie terminale mają możliwość łączenia z kasami online - nie mają tego protokołu lub nie mają odpowiedniego interfejsu do takiego połączenia. Dlatego każdy użytkownik kasy online posiadający terminal płatniczy lub chcący podpisać umowę na korzystanie z terminala płatniczego powinien sprawdzić, czy ten terminal współpracuje z kasami online.

*Zgodnie z definicją Ustawy o usługach płatniczych, na którą powołuje się Polski Ład:

 

instrument płatniczy – zindywidualizowane urządzenie lub uzgodniony przez użytkownika i dostawcę zbiór procedur, wykorzystywane przez użytkownika do złożenia zlecenia płatniczego;

Biorąc pod uwagę fakt, że definicja „instrumentu płatniczego” jest bardzo szeroka i obejmuje wszelkie urządzenia czy też procedury umożliwiające płatnikowi złożenie zlecenia płatniczego, spełnienie tego wymogu może być realizowane poprzez zapewnienie przyjmowania płatności np. kartą płatniczą (terminal), przelew elektroniczny, płatności mobilne, BLIK, SkyCach itp.