Urządzenia Fiskalne

(kasy rejestrujące) - służą do rejestracji obrotu oraz kwot podatku VAT należnego ze sprzedaży detalicznej. Ze względu na konstrukcję i przexnaczenie dzielą się na:

 • kasy fiskalne 
  samodzielne urządzenia rejestrujące sprzedaż zaprogramowanych towarów i usług według obowiązujących stawek VAT
 • drukarki fiskalne
  urządzenia rejestrujące zintegrowane z komputerem i  oprogramowaniem  do sprzedaży towarów i usług
 • urządzenia specjalizowane
  drukarki apteczne, taksometry i bileterki autobusowe 

 

Kto musi posiadać kasę rejestrującą?

Każdy sprzedający, którego obroty przekroczyły graniczną wartość określoną w przez Ministerstwo Finansów (obecnie jest to kwota 20 tys. zł), jest zobowiązany do rejestracji sprzedaży detalicznej przy pomocy kasy rejestrującej. Sprzedaż niektórych grup towarów lub usług (np. alkoholu, papierosów, usług medycznych czy prawniczych) obligatoryjnie podlega rejestracji za pomocą kas bez względu na wysokość obrotu.

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie MF

Odliczenie za zakup kasy

Podatnicy, którzy rozpoczynają ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania obowiązku ewidencjonowania w wysokości 90% jej ceny zakupu (bez podatku), jednak nie więcej niż 700zł. 

Aby otrzymać zwrot kwoty wydanej na zakup kasy należy:

 • być właścicielem kasy
 • posiadać dowód zapłaty należności za kasę
 • posiadać kasę z ważną homologacją Ministerstwa Finansów
 • przed fiskalizacją kasy złożyć oświadczenie o ilości i miejscu instalacji do właściwego Urzędu Skarbowego
 • rozpocząć ewidencjonowanie sprzedaży towarów/usług za pomocą kasy rejestrującej we właściwym terminie

Fiskalizacja

Do momentu fiskalizacji kasa pracuje w trybie szkoleniowym. Oznacza to, że można na niej dokonywać próbnej sprzedaży i szkolić personel. Pamięć fiskalna nie jest jeszcze aktywowana, a wykonane raporty dobowe nie są w niej zapisywane. Fiskalizacja polega na jednokrotnym aktywowaniu pamięci fiskalnej przez serwis za pomocą dedykowanej procedury. Wprowadzony numer NIP podatnika oraz stawki podatku VAT są zapisywane trwale w pamięci fiskalnej . Od tego momentu wszystkie transakcje zarejestrowane na kasie podlegają opodatkowaniu, a raporty fiskalne dobowe są zapisywane w pamięci fiskalnej. Kasa wówczas pracuje w tzw. „trybie fiskalnym”.

Serwis kasy rejestrującej

Po zakupie kasy rejestrującej właściciel urządzenia wiąże się z autoryzowanym serwisem na cały okres "życia kasy". Do książki kasy zostają wpisani uprawnieni serwisanci, którzy mają prawo do podejmowania napraw urządzenia oraz wykonywania obowiązkowych przeglądów okresowych kasy. 

Jesteśmy wieloletnim partnerem biznesowym czołowych najlepszych polskich producentów urządzeń fiskalnych i  innych urządzeń dedykowanych dla handlu, gastronomii i hotelarstwa.
 

Posnet   Elzab Novitus