Terminy kas Online

Terminy obowiązkowego wprowadzania kas online dla poszczególnych grup podatników

Branże, które będą musiały stosować kasy online, w miejsce dotychczas używanych kas rejestrujących:

od 1 stycznia 2020 r.:

 • branża paliwowa (sprzedaż paliw, oleju napędowego, gazu),
 • usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji,

od 1 Stycznia 2021 r.:

 • branża gastronomiczna
 • usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
 • sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych

od 1 Lipca 2021 r.:

 • branża budowlana
 • usługi fryzjerskie
 • usługi kosmetyczne i kosmetologiczne
 • usługi w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów
 • usługi prawnicze
 • usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu

 

zamknij