Zmiana matrycy VAT

Jednolite przypisanie stawek podatku VAT do oznaczeń literowych

Podatnicy, prowadząc ewidencję za pomocą kas rejestrujących (wszystkich rodzajów) zobowiązani są do przypisania oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

  • literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 23%
  • literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 8%,
  • literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%
  • literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%
  • literze „E” – jest przypisana sprzedaż zwolniona od podatku
  • literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% - (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

Zmianę matrycy VAT należy przeprowadzić najpóźniej do 30 lipca 2019r.

W przypadku używania oprogramowania współpracującego z kasą rejestrującą należy jednocześnie przeprowadzić aktualizację oprogramowania.

W celu ułatwienia wykonania odczytu z pamięci fiskalnej zalecane jest odnotowanie tego faktu w książce serwisowej kasy.