Terminy kas On-line

Terminy obowiązkowego wprowadzania kas on line dla poszczególnych grup podatników

Branże, które będą musiały stosować kasy on-line, w miejsce dotychczas używanych kas rejestrujących:

od 1 stycznia 2020 r.:

 • branża paliwowa (sprzedaż paliw, oleju napędowego, gazu),
 • usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji,

od 1 lipca 2020 r.:

 • branża gastronomiczna
 • usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania
 • sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych

od 1 stycznia 2021 r.:

 • branża budowlana
 • usługi fryzjerskie
 • kosmetyczne i kosmetologiczne
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów
 • prawnicze
 • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie

Ważne terminy

do dnia 31 maja 2019 r.:

osoba prowadząca u podatnika ewidencję, która rozpoczęła jej prowadzenie przed dniem 1 maja 2019 r., składa podatnikowi pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji

do dnia 31 lipca 2019 r.

dostosować należy dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług