Okresowe przeglądy kas rejestrujących

Ministerstwo Finansów informuje o procedurze przeprowadzania przeglądów okresowych kas rejestrujących w związku z zagrożeniem wirusem COVID-19.

    W związku z pojawiającymi się sygnałami ze strony producentów oraz podmiotów zajmujących się serwisem kas rejestrujących, dotyczącymi obaw serwisantów w zakresie przeprowadzania przeglądów okresowych kas rejestrujących związanych z zagrożeniem wirusem COVID-19, Ministerstwo Finansów informuje, że w sytuacji nadzwyczajnej jaka jest obecnie spowodowana rozprzestrzenianiem się koronawirusa, podatnicy mogą indywidualnie zwracać się z wnioskami do naczelników urzędów skarbowych o odroczenie terminu przeglądu technicznego do lipca 2020 r. z uwagi na zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa, w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych z nimi sytuacji kryzysowych (poz. 374).

Wniosek powinien być złożony przed terminem przeglądu technicznego kasy rejestrującej.

Jak informuje Urząd Skarbowy, w związku z brakiem sformalizowanego wzoru wniosku o odroczenie przeglądu technicznego, wniosek ma dowolny charakter.

We wniosku należy podać następujące informacje:

  1. Dane podatnika
  2. Dane punktu lokalizacji kasy
  3. Nr seryjny kasy
  4. Nr unikatowy kasy
  5. Nr ewidencyjny kasy
  6. Datę przeglądu
  • Podatnik powinien w uzasadnieniu wskazać dlaczego przegląd nie może być wykonany. Wniosek musi być podpisany.
  • Wnioski w Jeleniogórskim Urzędzie Skarbowym będą rozpatrywane przez komórkę Spraw Wierzycielskich.
  • Wniosek musi być złożony przed datą obowiązkowego przeglądu technicznego.
  • Wniosek można złożyć poprzez e-puap, listem poleconym, lub przez skrzynkę podawczą w Urzędzie Skarbowym.

Uwaga! W każdym urzędzie trwa kwarantanna złożonych dokumentów  na skrzynkę podawczą.

Wniosek powinien być złożony odpowiednio wcześniej.

zamknij